Nguyễn Hải Minh

Phó Chủ tịch EUROCHAM, Phó Tổng Giám Đốc Mazars Việt Nam

Ông Nguyễn Hải Minh hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), thành viên ban điều hành Hiệp hội các doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC), và thành viên Ban lãnh đạo Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – châu Âu (EVBC). Ông đồng thời cũng là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Ông Minh tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong các vấn đề về chính sách, và tham gia thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài, thương mại song phương giữa Việt Nam và châu Âu.

Ông Minh đang phụ trách dịch vụ tư vấn tại Mazars, một trong những công ty kế toán kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, quản lý các dự án gia nhập thị trường, tái cơ cấu giao dịch các tập đoàn đa quốc gia, M&A, tư vấn và tuân thủ thuế, giá chuyển nhượng, và hải quan.

Ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Châu Á – Thái Bình Dương của Praxity Alliance (một trong các Liên minh các hãng kế toán, kiểm toán lớn nhất thế giới). Ông phụ trách các dự án giá chuyển nhượng trong các tập đoàn đa quốc gia, và thúc đẩy phát triển hệ thống Praxity trong khu vực Châu Á.