Vũ Quốc Huy

Giám đốc trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Vũ Quốc Huy là giám đốc trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), bộ Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 1.2021. NIC được thành lập với mục tiêu xây dựng, phát triển thành đơn vị hàng đầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo; đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới mới sáng tạo, góp phần đưa đổi mới sáng tạo thành động lực chính cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trước đó, ông Huy có hơn 16 năm công tác, trong đó hơn 7 năm giữ chức vụ lãnh đạo tại vụ Quản lý các Khu kinh tế, bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Hàn Quốc.