Võ Huỳnh Tuấn Kiệt

Giám đốc, CBRE Việt Nam

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt là giám đốc, CBRE Việt Nam, phụ trách thiết lập và phát triển bộ phận bán hàng, cũng như hoạch định chiến lược phát triển các dự án nhà ở của CBRE. Tham gia thị trường bất động sản từ năm 2010, ông Kiệt có nhiều kinh nghiệm và am hiểu về thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam.