Trần Khánh Quang

Tổng giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Việt An Hoà

Ông Trần Khánh Quang hiện tại là tổng giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Việt An Hoà. Ông Trần Khánh Quang có nhiều kinh nghiệm tại thị trường bất động sản khi đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp tại tập đoàn Đất Xanh, Netland…