Trần Hữu Đức

Giám đốc Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam VIISA

Ông Trần Hữu Đức là giám đốc tại Quỹ tăng tốc khởi nghiệp VIISA – một quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, do FPT và Dragon Capital hậu thuẫn. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp, VIISA đã đầu tư cho hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, trong đó có Base, TheBank, Urbox, iSpeaking, Goong.