Tạ Sơn Tùng

Chủ tịch Rikkeisoft

Ông Tạ Sơn Tùng là chủ tịch Rikkeisoft, doanh nghiệp nằm trong tốp doanh nghiệp CNTT Việt Nam với hơn 1.200 nhân sự. Thành lập công ty từ năm 2012, ông Tùng và đội ngũ sáng lập Rikkeisoft là một trong những thế hệ đầu tiên phát triển và xuất khẩu phần mềm cho thị trường Nhật Bản. Thành công của Rikkeisoft đã góp phần cho sự ra đời của một loạt những công ty mới trong lĩnh vực này.

Ông Tùng tốt nghiệp Kỹ sư CNTT tại Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.