Phạm Vũ Thanh Giang

Đồng sáng lập, CXO, Genetica

Phạm Vũ Thanh Giang hiện là đồng sáng lập và CXO tại Genetica, một công ty công nghệ sinh học cung cấp dịch vụ xét nghiệm di truyền được hỗ trợ bởi AI, có trụ sở tại San Francisco. Giang đã có hơn 10 năm kinh nghiệm là đối tác kinh doanh với các nhà sáng lập doanh nghiệp Việt Nam, CEO và các giám đốc điều hành cấp cao khác nhằm giải quyết các thách thức và nắm bắt cơ hội để củng cố và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Giang là thành viên sáng lập của hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh (HAWEE) và quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGE), đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của Endeavor Vietnam.