Phạm Văn Thinh

CEO, Deloitte Vietnam

Với cương vị là Tổng Giám đốc của Deloitte Việt Nam – một trong bốn công ty tư vấn và kiểm toán lớn nhất trên thế giới, ông Phạm Văn Thinh có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành và kiểm toán, gần 30 năm làm việc cho Deloitte Việt Nam kể từ ngày thành lập, và 2 năm làm việc tại văn phòng Deloitte San Francisco. Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại Deloitte Việt Nam, ông Thinh được đánh giá cao về những đóng góp và đồng hành cùng các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo cấp cao trong việc định hướng và tư vấn các vấn đề liên quan đến Quản trị Doanh nghiệp, Tư vấn Chiến lược, Tư vấn M&A, v.v…. cho rất nhiều các Tập đoàn đa ngành, các công ty đa quốc gia, các tổ chức có vốn nhà nước, và các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Với bề dày kinh nghiệm, ông Thinh được đánh giá là diễn giả đáng tin cậy và truyền cảm hứng cho nhiều diễn đàn, các hội nghị kinh doanh trong và ngoài nước như ASEAN Business Summit, Hội thảo kinh tế thường niên, Diễn đàn Kinh tế, Diễn đàn M&A,v.v…. Ông cũng đồng thời là chuyên gia tư vấn cho nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình. Bên cạnh đó, ông Thinh cũng tham gia các chương trình đào tạo chất lượng cao liên quan đến Quản trị Doanh nghiệp, Lãnh đạo Doanh nghiệp, các chương trình tư vấn cho lãnh đạo và doanh nghiệp do Deloitte tổ chức.