Nguyễn Lê Hải Đăng

Giám đốc chiến lược, DT Group

Ông Nguyễn Lê Hải Đăng hiện đang là giám đốc chiến lược của DT Group. Ông có nhiều năm trong ngành bất động sản, từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại các công ty lớn như Savills, Alpha King, Tân Á Đại Thành…