Nguyễn Hoàng

Đồng sáng lập, giám đốc Thuocsi.vn

Nguyễn Hoàng là đồng sáng lập, giám đốc của BuyMed, startup về phân phối thuốc của Việt Nam được thành lập năm 2018 với mục tiêu thay đổi mạng lưới phân phối dược phẩm tại Đông Nam Á. Hoàng từng là tư vấn chiến lược kinh doanh trong ngành y tế và công nghệ ở Đông Nam Á và Trung Quốc, tư vấn cho các tập đoàn chăm sóc sức khoẻ toàn cầu như Abbott, Roche và Siemens trong tiếp thị sản phẩm, mở rộng thị trường, thiết lập hệ thống phân phối.