Ngô Quang Phúc

CEO, Phú Đông Group

Ông Ngô Quang Phúc là CEO của Phú Đông Group, công ty bất động sản với các dự án chung cư có giá bán trung bình. Trước khi dẫn dắt Phú Đông Group, ông Phúc làm phó tổng giám đốc công ty bất động sản Him Lam. Ông Phúc là chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường bất động sản.