Lê Chí Phúc

Tổng giám đốc, Quỹ đầu tư SGI

Ông Lê Chí Phúc là tổng giám đốc quỹ đầu tư SGI Capital. Trong 10 năm ông Phúc điều hành hoạt động đầu tư, SGI Capital đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình vượt trội so với thị trường chứng khoán. Ông Phúc tốt nghiệp cao học Quản lý chiến lược tại đại học Tilburg, Hà Lan và có bằng MBA tại đại học Greenwich, UK. Ông là khách mời thường xuyên trong các hội thảo chứng khoán, chia sẻ các chủ đề về kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khóan và quản lý tài chính cá nhân.