Lê Anh Tuấn

Phó tổng giám đốc đầu tư, trưởng phòng Nghiên cứu, Dragon Capital

Ông Lê Anh Tuấn hiện là phó tổng giám đốc Đầu tư kiêm trưởng phòng Nghiên cứu của công ty quản lý quỹ Dragon Capital. Ông Tuấn là chuyên gia kinh tế và đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khách mời xuất hiện thường xuyên trong các hội nghị đầu tư và diễn đàn kinh tế. Ông Tuấn có bằng tiến sỹ Kinh tế đại học Pennsylvania.